Domů > Řešení > Obsah

Rozdíl mezi CMM a normální měření (II)

Chyba pozice je přidružen skutečné množství faktorů na změny prvků měřené. Jak měřítko skutečných částí má také tvar chyba, proto musí simulovat benchmarku prvky metodami měření, které obvykle používají povrchu s dostatek tvarem.

Při použitítři souřadnicovém měřícím stroji, musíme změřit několika souřadnic bodů na obrobku, pak paralelní chyba lze vypočítat pomocí počítače. Přesnost měření závisí na přesnosti CMM, nemá to nic společného s artefakty místa, takže jej blíže skutečné situace částí testuje.

Povrchové měření lze rozdělit na dva druhy: jeden je teorie změřené známé tvaru povrchu, pak posoudit skutečný povrch, ve skutečnosti často vyžaduje měření zakřivení profilu povrchu chyba; Na druhé straně je teorií zakřiveného tvaru povrchu je neznámý, podle skutečných naměřených údajů a montáž teorie povrchu. Konvenční metoda se používá především pro první druh měření.

Během procesu měření pomocí CMM jsme pouze třeba umístit díly zkoušejí na workbench, správné umístění a zarovnání, Proměřte několik bodů v režimu ručního měření a porovnat výsledky měření s teoretickým tvarem.

Konvenční metody měření má nejen špatnou opakovatelnost, ale nízké měření efektivity. Tři souřadnicový měřicí stroj je obtížnější zvládnout než konvenční měřicích přístrojů, ale to může měřit geometrii velikosti a tvaru ve stejnou dobu. V pozici chyba měření nemusíme použít pomocné zařízení pro simulaci benchmarku. CMM je navíc sVysoká přesnost měřenía měření efektivity, které je nutné při výrobě test kvality.


Informujte nás prosím, pokud quesrions nebo radu

E-mail:Overseas@CMM-nano.com